Ako sme začínali

skúsenosti od roku 2004

Firma WIP kabelrecycling
vznikla v roku 1996 ako dcérska spoločnosť firmy WIP autovrakovisko s.r.o.
ktorá sa od roku 2004 zaoberá recykláciou starých vozidiel.

Našim cieľom je chrániť životné prostredie tým, že zabránime tvorbe nebezpečných látok, ktoré pri nelegálnom spaľovaní káblov unikajú do ovzdušia a následne do vody a pôdy.
Zodpovedné nakladanie s cennými zdrojmi a snaha spojit techniku s ekológiou je pre nás trvalou súčasťou podnikovej filozofie a našej každodennej práce.

Čím sa zaoberáme

recykláciou odpadových káblov

WIP KABELRECYCLING s.r.o.
sa začala úspešne zaoberať ekologickou recykláciou odpadových káblov všetkých druhov, na čo vlastní súhlas od Obvodného úradu životného prostredia.
Spoločnosť vlastní najmodernejšie technológie, ktoré sú schopné spracovať až 1600 ton odpadových káblov ročne.

Doprava zdarma

6 nákladných automobilov

Objednajte si pristavenie kontajnera, alebo odvoz káblov zadarmo na telefónnych číslach:


0911 829 999

0903 715 319

Používame najnovšie technológie spracovania mletím a šrédrovaním